Speciel Water IVS under tvansopløsning

Firmanavn:     Speciel Water IVS under tvansopløsning
CVR-nr.:     38968513
Adresse:     Viborgvej 794
Postnr & by:     8471 Sabro
Dekretdato     12.1.2021
Statstidendedato     14.1.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Århus Retskreds

Kurator

Jørgen Hauschildt
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C
72270000
jht@bechbruun.com
www.bechbruun.com

Statstidende

Ved dekret af 20210112 har Skifteretten i Aarhus taget Speciel Water IVS under tvansopløsning under konkursbehandling efter begæring fra likvidator modtaget den 06.01.2021. Kurator er advokat Jørgen Hauschildt, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.01.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 12.01.2021.