Møller Kaffe & Køkken NV IVS

Firmanavn:     Møller Kaffe & Køkken NV IVS
CVR-nr.:     39472880
Adresse:     Smedeland 7
Postnr & by:     2600 Glostrup
Dekretdato     12.1.2021
Statstidendedato     14.1.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Lars Skanvig
Amerika Plads 37
2100 København Ø
33121133
lsk@plesner.com
www.plesner.com

Statstidende

Ved dekret af 20210112 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Møller Kaffe & Køkken NV IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 18.12.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 20.10.2020. Likvidator har været udmeldt den 03.12.2020. Som kurator er udpeget advokat Lars Skanvig, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 12.01.2021.