The Restaurant ApS

Firmanavn:     The Restaurant ApS
CVR-nr.:     35665293
Adresse:     Espedammen 4
Postnr & by:     2605 Brøndby
Dekretdato     12.1.2021
Statstidendedato     14.1.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Nete Weber
Kalvebod Brygge 39
1560 København V
33300200
nwe@les.dk
www.les.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210112 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget The Restaurant ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 18.12.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 20.10.2020. Likvidator har været udmeldt den 03.12.2020. Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 12.01.2021.