Evers Anlæg ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Evers Anlæg ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     39938588
Adresse:     Trankær Mosevej 61
Postnr & by:     8310 Tranbjerg J
Dekretdato     12.1.2021
Statstidendedato     14.1.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Århus Retskreds

Kurator

John Sommer Schmidt
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
86207500
jss@gorrissenfederspiel.com
www.gorrissenfederspiel.com

Statstidende

Ved dekret af 20210112 har Skifteretten i Aarhus taget Evers Anlæg ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring fra likvidator modtaget den 06.01.2021. Kurator er advokat John Sommer Schmidt, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.01.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 12.01.2021.