Danmarks Entreprise IVS

Firmanavn:     Danmarks Entreprise IVS
CVR-nr.:     39838281
Adresse:     Ejby Industrivej 122
Postnr & by:     2600 Glostrup
Dekretdato     12.1.2021
Statstidendedato     14.1.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Jens Ellebjerg Hansen
Højvangsvej 24
2600 Glostrup
43960640
jeh@ves-advokater.dk
www.ves-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210112 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Danmarks Entreprise IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 18.12.2020. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 07.10.2020. Likvidator har været udmeldt den 23.11.2020. Som kurator er udpeget advokat Jens Ellebjerg Hansen, Højvangsvej 24, 2600 Glostrup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 12.01.2021.