H/H Cleaning Servise IVS under tvangsopløsning

Firmanavn:     H/H Cleaning Servise IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     40331611
Adresse:     Bispehavevej 101 2 th.
Postnr & by:     8210 Århus V
Dekretdato     12.1.2021
Statstidendedato     14.1.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Århus Retskreds

Kurator

Jan Bech
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
33344040
jan@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210112 har Skifteretten i Aarhus taget H/H Cleaning Servise IVS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring fra likvidator modtaget den 07.01.2021. Kurator er advokat Jan Bech, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.01.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 12.01.2021.