Amrit Paul

Firmanavn:     Amrit Paul
CVR-nr.:     29491763
Adresse:     Birkhøjterasserne 453E
Postnr & by:     3520 Farum
Dekretdato     12.1.2021
Statstidendedato     14.1.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Philip Prochownik
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
33152010
proc@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210112 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Amrit Paul under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 04.12.2020. Amrit Paul har drevet virksomheden AP Multi Service, Birkhøjterrasserne 453E, 3520 Farum, CVR-nr. 29491763. Som kurator er udpeget advokat Philip Prochownik, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 12.01.2021.