Real Auto IVS

Firmanavn:     Real Auto IVS
CVR-nr.:     39859807
Adresse:     H P Christensens Vej 2A
Postnr & by:     3000 Helsingør
Dekretdato     18.2.2021
Statstidendedato     20.2.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Helsingør

Kurator

David Joseph Dahl Slatcher
Slotsgade 36 B 1.
3400 Hillerød
48220040
ds@wtc.dk
www.wtc-law.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210218 har Skifteretten i Helsingør taget Real Auto IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 15.02.2021. Kurator er advokat David Joseph Dahl Slatcher, Slotsgade 36B, 1., 3400 Hillerød. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 18.02.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Helsingør, den 18.02.2021.