Frode Baggesen

Firmanavn:     Frode Baggesen
CVR-nr.:     19011577
Adresse:     Borgergade 51
Postnr & by:     9740 Jerslev J
Dekretdato     18.2.2021
Statstidendedato     20.2.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Aalborg

Kurator

Hanne Bruun Jacobsen
Mølleå 1 1.
9000 Aalborg
96313300
aalborg@advodan.dk
www.advodan.dk/aalborg

Statstidende

Ved dekret af 20210218 har Skifteretten i Aalborg taget Frode Baggesen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 08.02.2021. Frode Baggesen har drevet virksomheden Sælger Frode Baggesen, Skippersmindevej 19, 9310 Vodskov, CVR-nr. 19011577. Kurator er advokat Hanne Bruun Jacobsen, Mølleå 1, 1., 9000 Aalborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 18.02.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aalborg, den 18.02.2021.