Tagkompagniet IVS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Tagkompagniet IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     40257578
Adresse:     Lodsgade 1A 2 th.
Postnr & by:     9900 Frederikshavn
Dekretdato     19.2.2021
Statstidendedato     23.2.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Hjørring

Kurator

John Henrik Andersen
Havnepladsen 7
9900 Frederikshavn
70151000
jha@70151000.dk
www.hjulmandkaptain.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210219 har Skifteretten i Hjørring taget Tagkompagniet IVS under tvangsopløsning under konkursbehandling under SKS SKIF-112/2021, efter begæring om tvangsopløsning fra Erhvervsstyrelsen af 18.08.2020, SKS SKIF-310/2020. Kurator er advokat John Henrik Andersen, Havnepladsen 7, 9900 Frederikshavn. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 19.02.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hjørring, den 19.02.2021.