Anders Michaelsen

Firmanavn:     Anders Michaelsen
CVR-nr.:     20058838
Adresse:     Melholtvej 35
Postnr & by:     9370 Hals
Dekretdato     18.2.2021
Statstidendedato     23.2.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Aalborg

Kurator

Ulrik Andreas Henriksen
Østre Alle 102 D11
9000 Aalborg
61402630
ulrik@uahlaw.dk
www.uahlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210218 har Skifteretten i Aalborg taget Anders Michaelsen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.02.2021. Anders Michaelsen har drevet virksomheden Planteteknik v/A.Michaelsen, Melholtvej 35, 9370 Hals, CVR-nr. 20058838. Kurator er advokat Ulrik Andreas Henriksen, Østre Alle 102, 9000 Aalborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 18.02.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aalborg, den 18.02.2021.