JarlG Holding IVS under likvidation

Firmanavn:     JarlG Holding IVS under likvidation
CVR-nr.:     40060006
Adresse:     Klintevej 7
Postnr & by:     3600 Frederikssund
Dekretdato     19.2.2021
Statstidendedato     23.2.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Hillerød

Kurator

Esben Joakim de Meza Skjernov
Slotsgade 36 B 1.
3400 Hillerød
48220040
es@wtc.dk
www.wtc-law.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210219 har Skifteretten i Hillerød taget JarlG Holding IVS under likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.02.2021. Kurator er advokat Esben Joakim de Meza Skjernov, Slotsgade 36B, 1., 3400 Hillerød. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 19.02.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den 19.02.2021.