Nordic Shopper IVS under likvidation

Firmanavn:     Nordic Shopper IVS under likvidation
CVR-nr.:     37356506
Adresse:     Fjordgade 1A
Postnr & by:     3300 Frederiksværk
Dekretdato     19.2.2021
Statstidendedato     23.2.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Hillerød

Kurator

Jens R. Andersen
Torvet 4 B 1
3300 Frederiksværk
47760090
advokat@j-andersen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210219 har Skifteretten i Hillerød taget Nordic Shopper IVS under likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 12.02.2021. Kurator er advokat Jens R. Andersen, Torvet 4B, 1., 3300 Frederiksværk. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 19.02.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den 19.02.2021.