MTC Holding Danmark IVS under tvangsopløsning

Firmanavn:     MTC Holding Danmark IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     38883585
Adresse:     Hovedgaden 13
Postnr & by:     9330 Dronninglund
Dekretdato     19.2.2021
Statstidendedato     23.2.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Hjørring

Kurator

Jens Pontoppidan
Godsbanegade 21
9700 Brønderslev
96962222
jp@advokathusnord.dk
www.advokathusnord.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210219 har Skifteretten i Hjørring taget MTC Holding Danmark IVS under tvangsopløsning under konkursbehandling under SKS SKIF-105/2021, efter begæring om tvangsopløsning fra Erhvervsstyrelsen af 24.10.2020, SKS SKIF-503/2020. Kurator er advokat Jens Pontoppidan, Godsbanegade 21, 9700 Brønderslev. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 19.02.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hjørring, den 19.02.2021.