SJT Equipment ApS

Firmanavn:     SJT Equipment ApS
CVR-nr.:     39502348
Adresse:     Sjællandsvej 14E
Postnr & by:     9500 Hobro
Dekretdato     31.3.2021
Statstidendedato     7.4.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Aalborg

Kurator

Per Buttenschøn
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
33340000
Per.Buttenschoen@dk.dlapiper.com
www.dlapiper.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210331 har Skifteretten i Aalborg taget SJT Equipment ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 31.03.2021. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 31.03.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aalborg, den 31.03.2021.