PH Frederiks Allé ApS

Firmanavn:     PH Frederiks Allé ApS
CVR-nr.:     40722173
Adresse:     Vestre Kongevej 4A
Postnr & by:     8260 Viby J
Dekretdato     31.3.2021
Statstidendedato     7.4.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Aarhus

Kurator

Gert Nissen
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
33340000
gert.nissen@dlapiper.com
www.dlapiper.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210331 har Skifteretten i Aarhus taget PH Frederiks Allé ApS under konkursbehandling efter egen begæring modtaget den 30.03.2021. Kurator er advokat Gert Nissen, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 31.03.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 31.03.2021.