Riaz Burger 3 ApS

Firmanavn:     Riaz Burger 3 ApS
CVR-nr.:     32472842
Adresse:     Gammel Jernbanevej 31
Postnr & by:     2500 Valby
Dekretdato     31.3.2021
Statstidendedato     7.4.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Boris K. Frederiksen
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
33152010
bor@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210331 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Riaz Burger 3 ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 18.11.2020. Som kurator er udpeget advokat Boris K. Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 31.03.2021.