Faktor Invest ApS

Firmanavn:     Faktor Invest ApS
CVR-nr.:     34713618
Adresse:     Arresøvej 6
Postnr & by:     8240 Risskov
Dekretdato     6.4.2021
Statstidendedato     8.4.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Aarhus

Kurator

Morten Moltke Nygaard
Dalgas Avenue 42
Postboks 5081
8000 Aarhus C
86121999
mmn@rodstenen.dk
www.rodstenen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210406 har Skifteretten i Aarhus taget Faktor Invest ApS under konkursbehandling efter egen begæring modtaget den 26.03.2021. Kurator er advokat Morten Moltke Nygaard, Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.04.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 06.04.2021.