Hovkjær & Larsen ApS

Firmanavn:     Hovkjær & Larsen ApS
CVR-nr.:     41648805
Adresse:     Elkangårdsvej 18
Postnr & by:     9681 Ranum
Dekretdato     6.4.2021
Statstidendedato     8.4.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Aalborg

Kurator

Hanne Bruun Jacobsen
Mølleå 1 1.
9000 Aalborg
96313300
aalborg@advodan.dk
www.advodan.dk/aalborg

Statstidende

Ved dekret af 20210406 har Skifteretten i Aalborg taget Hovkjær & Larsen ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 18.03.2021. Selskabet har hjemsted i Vesthimmerlands Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Elkangårdsvej 18, 9681 Ranum. Kurator er advokat Hanne Bruun Jacobsen, Mølleå 1, 1., 9000 Aalborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.04.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aalborg, den 06.04.2021.