René Lund Nielsen

Firmanavn:     René Lund Nielsen
CVR-nr.:     15281103
Adresse:     Ane Kathrinesvej 8
Postnr & by:     9500 Hobro
Dekretdato     6.4.2021
Statstidendedato     8.4.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Aalborg

Kurator

Marie Skjelbo Nielsen
Strandvejen 4 , 1.
9000 Aalborg
96304230
msn@ht-law.dk
www.ht-law.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210406 har Skifteretten i Aalborg taget René Lund Nielsen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 16.03.2021. René Lund Nielsen har drevet virksomheden Nielsens Malerservice v/Rene Lund Nielsen, Ane Kathrinesvej 8, 9500 Hobro, CVR-nr. 15281103. Kurator er advokat Marie Skjelbo Nielsen, Strandvejen 4, 1., 9000 Aalborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.04.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aalborg, den 06.04.2021.