TA - Accounting IVS

Firmanavn:     TA - Accounting IVS
CVR-nr.:     30537246
Adresse:     Kilen 2
Postnr & by:     6330 Padborg
Dekretdato     6.4.2021
Statstidendedato     8.4.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Sønderborg

Kurator

Anders Ole Bendtsen
Ved Vesterport 6 2
1612 København V
82309000
anb@lindlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210406 har Skifteretten i Sønderborg taget TA - Accounting IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 24.03.2021. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Kilen 2, 6330 Padborg. Kurator er advokat Anders Ole Bendtsen, Ved Vesterport 6, 2., 1612 København V. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 06.04.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Sønderborg, den 06.04.2021.