BioPlus ApS

Firmanavn:     BioPlus ApS
CVR-nr.:     37630683
Adresse:     Kajakvej 2
Postnr & by:     2770 Kastrup
Dekretdato     29.4.2021
Statstidendedato     4.5.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Piya Mukherjee
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33344000
pmu@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210429 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget BioPlus ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 19.04.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 20.01.2021. Likvidator har været udmeldt den 03.03.2021. Som kurator er udpeget advokat Piya Mukherjee, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 29.04.2021.