PAA Holding ApS

Firmanavn:     PAA Holding ApS
CVR-nr.:     38851993
Adresse:     Bakkevej 2
Postnr & by:     2950 Vedbæk
Dekretdato     29.4.2021
Statstidendedato     4.5.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Jens Ellebjerg Hansen
Højvangsvej 24
2600 Glostrup
43960640
jeh@ves-advokater.dk
www.ves-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210429 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget PAA Holding ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 16.04.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 19.02.2021. Likvidator har været udmeldt den 25.03.2021. Som kurator er udpeget advokat Jens Ellebjerg Hansen, Højvangsvej 24, 2600 Glostrup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 29.04.2021.