MMA Logistik ApS

Firmanavn:     MMA Logistik ApS
CVR-nr.:     41181214
Adresse:     Nørrebrogade 206
Postnr & by:     2200 København N
Dekretdato     29.4.2021
Statstidendedato     4.5.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Nete Weber
Kalvebod Brygge 39
1560 København V
33300200
nwe@les.dk
www.les.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210429 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget MMA Logistik ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 22.04.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 26.01.2021. Likvidator har været udmeldt den 04.03.2021. Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 29.04.2021.