Benum Nordic A/S under likvidation

Firmanavn:     Benum Nordic A/S under likvidation
CVR-nr.:     30505433
Adresse:     Uglebakken 9
Postnr & by:     4040 Jyllinge
Dekretdato     29.4.2021
Statstidendedato     4.5.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Roskilde

Kurator

Ole Kjær
Møllegade 7
4100 Ringsted
57670344
ok@ladefoged-advokatfirma.dk
www.ladefoged-advokatfirma.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210429 har Skifteretten i Roskilde taget Benum Nordic A/S under likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 14.04.2021. Kurator er advokat Ole Kjær, Møllegade 7, 4100 Ringsted. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 29.04.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 29.04.2021.