Daniel Rasmussen

Firmanavn:     Daniel Rasmussen
CVR-nr.:     25435435
Adresse:     Tyvelsevej 87
Postnr & by:     4171 Glumsø
Dekretdato     29.4.2021
Statstidendedato     4.5.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Næstved

Kurator

Johnny Henrik Madsen
Nørreport 26 D 2 tv
8000 Aarhus C
56634466
jma@dslaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210429 har Skifteretten i Næstved taget Daniel Rasmussen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.04.2021. Daniel Rasmussen har drevet virksomheden DR Maskinudlejning, Tyvelsevej 87, 4171 Glumsø, CVR-nr. 25435435. Kurator er advokat Johnny Henrik Madsen, Nørreport 26D, 2. tv., 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 29.04.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 29.04.2021.