LightCompany IVS under frivillig likvidation

Firmanavn:     LightCompany IVS under frivillig likvidation
CVR-nr.:     40089667
Adresse:     Under Linden 51
Postnr & by:     7500 Holstebro
Dekretdato     29.4.2021
Statstidendedato     4.5.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Holstebro

Kurator

Claus Michael Klausen
Store Torv 6
7500 Holstebro
97426333
cmk@smithknudsen.dk
www.smithknudsen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210429 har Skifteretten i Holstebro taget LightCompany IVS under frivillig likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 26.04.2021. Kurator er advokat Claus Michael Klausen, Store Torv 6, 7500 Holstebro. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 29.04.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holstebro, den 29.04.2021.