Restaurant California ApS

Firmanavn:     Restaurant California ApS
CVR-nr.:     37596191
Adresse:     Lodsgade 4A st
Postnr & by:     9900 Frederikshavn
Dekretdato     8.6.2021
Statstidendedato     10.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Hjørring

Kurator

John Henrik Andersen
Havnepladsen 7
9900 Frederikshavn
70151000
jha@70151000.dk
www.hjulmandkaptain.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210608 har Skifteretten i Hjørring taget Restaurant California ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.06.2021. Kurator er advokat John Henrik Andersen, Havnepladsen 7, 9900 Frederikshavn. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.06.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hjørring, den 08.06.2021.