Qualimoments ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Qualimoments ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     39550725
Adresse:     Møllevangs Allé 142
Postnr & by:     8200 Århus N
Dekretdato     8.6.2021
Statstidendedato     10.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Aarhus

Kurator

John Sommer Schmidt
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
86207500
jss@gorrissenfederspiel.com
www.gorrissenfederspiel.com

Statstidende

Ved dekret af 20210608 har Skifteretten i Aarhus taget Qualimoments ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 01.06.2021. Kurator er advokat John Sommer Schmidt, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.06.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat John Sommer Schmidt, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgjort pr. konkursdagen anmeldes. Der afholdes afsluttende skiftesamling i Retten i Aarhus, Skifteretten, Vester Alle 12, 8000 Aarhus C, tirsdag den 24.08.2021 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Retten i Aarhus, den 08.06.2021.