TagTerrassen ApS

Firmanavn:     TagTerrassen ApS
CVR-nr.:     38048716
Adresse:     Tissøvej 7
Postnr & by:     4470 Svebølle
Dekretdato     8.6.2021
Statstidendedato     10.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Holbæk

Kurator

Albert Juul Digens
Frederiksgade 21 4.
1265 København K
33979700
ajd@sjlaw.dk
www.sjlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210608 har Skifteretten i Holbæk taget TagTerrassen ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 21.05.2021. Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Tissøvej 7, 4470 Svebølle. Kurator er advokat Albert Juul Digens, Frederiksgade 21, 4., 1265 København K. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.06.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holbæk, den 08.06.2021.