Vallø Danmark Byggeplads Service ApS

Firmanavn:     Vallø Danmark Byggeplads Service ApS
CVR-nr.:     39450135
Adresse:     Munkholmvej 41
Postnr & by:     4300 Holbæk
Dekretdato     8.6.2021
Statstidendedato     10.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Holbæk

Kurator

Steen Fosvig
Gammelgårdsvej 61
3520 Farum
44955766
sf@advokatfirmaet-fosvig.dk
www.advokatfirmaet-fosvig.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210608 har Skifteretten i Holbæk taget Vallø Danmark Byggeplads Service ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 27.05.2021. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Munkholmvej 41, 4300 Holbæk. Kurator er advokat Steen Fosvig, Gammelgårdsvej 61, 3520 Farum. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.06.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Holbæk, den 08.06.2021.