Kim Palle Rømer Rømerdal

Firmanavn:     Kim Palle Rømer Rømerdal
CVR-nr.:     32221645
Adresse:     Slettebjerget 99
Postnr & by:     3400 Hillerød
Dekretdato     8.6.2021
Statstidendedato     10.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Hillerød

Kurator

Phillipp N. Quedens
Carlsbergvej 32
3400 Hillerød
48207400
pq@vqa.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210608 har Skifteretten i Hillerød taget Kim Palle Rømer Rømerdal under konkursbehandling efter begæring modtaget den 20.04.2021. Kim Palle Rømer Rømerdal har drevet virksomheden Poul Rømerdal + Co v/Kim Palle Rømer Rømerdal, Vester Voldgade 110, st., 1552 København V, CVR-nr. 32221645. Kurator er advokat Phillipp Nanning Quedens, Carlsbergvej 32, 3400 Hillerød. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.06.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den 08.06.2021.