Lag Data IVS

Firmanavn:     Lag Data IVS
CVR-nr.:     37991783
Adresse:     Vesterled 55
Postnr & by:     6650 Brørup
Dekretdato     8.6.2021
Statstidendedato     10.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Esbjerg

Kurator

Allan Sørensen
Tvedgade 21 1
6760 Ribe
76100088
als@penta.dk
www.penta.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210608 har Skifteretten i Esbjerg taget Lag Data IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.06.2021. Selskabet har været under tvangsopløsning modtaget den 10.04.2019. Kurator er advokat Allan Sørensen, Tvedgade 21, 1., 6760 Ribe. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.06.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 08.06.2021.