SP Consult IVS

Firmanavn:     SP Consult IVS
CVR-nr.:     37106925
Adresse:     Ny Adelgade 5A 3
Postnr & by:     1104 København K
Dekretdato     9.6.2021
Statstidendedato     11.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Henrik Sjørslev
Oslo Plads 2
2100 København Ø
33340000
henrik.sjoerslev@dlapiper.com
www.dlapiper.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210609 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget SP Consult IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 03.06.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 13.04.2021. Likvidator har været udmeldt den 12.05.2021. Som kurator er udpeget advokat Henrik Sjørslev, Oslo Plads 2, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.06.2021.