Bedre Håndværk f.m.b.a.

Firmanavn:     Bedre Håndværk f.m.b.a.
CVR-nr.:     40272771
Adresse:     Hjorthøj 21
Postnr & by:     2800 Lyngby
Dekretdato     9.6.2021
Statstidendedato     11.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Christian Elmer
Kalvebod Brygge 39
1560 København V
33300200
cbe@les.dk
www.les.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210609 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Bedre Håndværk f.m.b.a. under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 01.06.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 10.03.2021. Likvidator har været udmeldt den 10.05.2021. Som kurator er udpeget advokat Christian Elmer, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.06.2021.