Meha Group ApS

Firmanavn:     Meha Group ApS
CVR-nr.:     36496355
Adresse:     Baldershøj 36H
Postnr & by:     2635 Ishøj
Dekretdato     9.6.2021
Statstidendedato     11.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Bo Lauritzen
Frederiksgade 21 4.
1265 København K
33979700
bla@sjlaw.dk
www.sjlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210609 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Meha Group ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 27.05.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 13.04.2021. Likvidator har været udmeldt den 11.05.2021. Som kurator er udpeget advokat Bo Lauritzen, Frederiksgade 21, 4., 1265 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.06.2021.