Fitness Slagelse ApS

Firmanavn:     Fitness Slagelse ApS
CVR-nr.:     38627961
Adresse:     Nakskovvej 39 st tv.
Postnr & by:     2500 Valby
Dekretdato     9.6.2021
Statstidendedato     11.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Nete Weber
Kalvebod Brygge 39
1560 København V
33300200
nwe@les.dk
www.les.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210609 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Fitness Slagelse ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 27.05.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 14.04.2021. Likvidator har været udmeldt den 12.05.2021. Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.06.2021.