Domus Housing ApS

Firmanavn:     Domus Housing ApS
CVR-nr.:     35208267
Adresse:     Langelinie Allé 17
Postnr & by:     2100 København Ø
Dekretdato     9.6.2021
Statstidendedato     11.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Andreas Kærsgaard Mylin
Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup
39452800
andreas.mylin@accura.dk
www.accura.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210609 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Domus Housing ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 27.05.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 20.04.2021. Likvidator har været udmeldt den 11.05.2021. Selskabet har drevet virksomhed fra adressen: c/o Lawconomic ApS/Kontor i Byen, Falkoner Alle 1, 3., 2000 Frederiksberg. Som kurator er udpeget advokat Andreas Kærsgaard Mylin, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.06.2021.