Selskabet af 10-05-2021 ApS

Firmanavn:     Selskabet af 10-05-2021 ApS
CVR-nr.:     35662766
Adresse:     Askekrogen 20
Postnr & by:     9900 Frederikshavn
Dekretdato     9.6.2021
Statstidendedato     11.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Hjørring

Kurator

Jens Pontoppidan
Godsbanegade 21
9700 Brønderslev
96962222
jp@advokathusnord.dk
www.advokathusnord.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210609 har Skifteretten i Hjørring taget Selskabet af 10-05-2021 ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 31.05.2021. Kurator er advokat Jens Pontoppidan, Godsbanegade 21, 9700 Brønderslev. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.06.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hjørring, den 09.06.2021.