Forelsket i Skandinavien ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Forelsket i Skandinavien ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     40747486
Adresse:     Christiansgade 3F
Postnr & by:     9800 Hjørring
Dekretdato     9.6.2021
Statstidendedato     11.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Hjørring

Kurator

Jens Henrik Bech
Amtmandstoften 3
9800 Hjørring
98922911
jb@amtmandstoften.dk
www.advotoft.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210609 har Skifteretten i Hjørring taget Forelsket i Skandinavien ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling under SKS SKIF-289/2021, efter begæring om tvangsopløsning fra Erhvervsstyrelsen af 13.01.2021, SKS SKIF-54/2021. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. Kurator er advokat Jens Henrik Bech, Amtmandstoften 3, 9800 Hjørring. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.06.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hjørring, den 09.06.2021.