DeliverIt Holding IVS

Firmanavn:     DeliverIt Holding IVS
CVR-nr.:     38624245
Adresse:     Karen Brahes Vej 8 st th.
Postnr & by:     5000 Odense C
Dekretdato     15.6.2021
Statstidendedato     17.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Odense

Kurator

Anders Madsen
Asylgade 7
5000 Odense C
72301023
am@agendaadvokater.dk
www.agendaadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210615 har Skifteretten i Odense taget DeliverIt Holding IVS under konkursbehandling efter beslutning om tvangsopløsning truffet af Erhvervsstyrelsen den 09.03.2021. Kurator er advokat Anders Madsen, Asylgade 7, 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.06.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 15.06.2021.