Your-Call ApS

Firmanavn:     Your-Call ApS
CVR-nr.:     38417843
Adresse:     Sønder Allé 4 1
Postnr & by:     8000 Århus C
Dekretdato     15.6.2021
Statstidendedato     17.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Aarhus

Kurator

Morten Moltke Nygaard
Dalgas Avenue 42
Postboks 5081
8000 Aarhus C
86121999
mmn@rodstenen.dk
www.rodstenen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210615 har Skifteretten i Aarhus taget Your-Call ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 10.06.2021. Kurator er advokat Morten Moltke Nygaard, Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.06.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 15.06.2021.