Martin and the world IVS

Firmanavn:     Martin and the world IVS
CVR-nr.:     36482583
Adresse:     Sylviavej 20
Postnr & by:     2500 Valby
Dekretdato     16.6.2021
Statstidendedato     18.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Peter Wedel Ranch Krarup
Amaliegade 10
1256 København K
33143536
pk@mazanti.dk
www.mazanti.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210616 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Martin and the world IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 11.06.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 16.03.2021. Likvidator har været udmeldt den 11.05.2021. Som kurator er udpeget advokat Peter Wedel Ranch Krarup, Amaliegade 10, 1256 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 16.06.2021.