Oscar by Night IVS

Firmanavn:     Oscar by Night IVS
CVR-nr.:     39690101
Adresse:     Amagerbrogade 4
Postnr & by:     2300 København S
Dekretdato     15.6.2021
Statstidendedato     18.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Morten Hjortebjerg Larsen
Ehlersvej 11
2900 Hellerup
32159494
mhl@advonova.dk
www.advonova.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210615 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Oscar by Night IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 12.05.2021. Som kurator er udpeget advokat Morten Hjortebjerg Larsen, Ehlersvej 11, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 16.06.2021.