Lubatris ApS

Firmanavn:     Lubatris ApS
CVR-nr.:     38312464
Adresse:     Vesterbrogade 180 st -4
Postnr & by:     1800 Frederiksberg C
Dekretdato     15.6.2021
Statstidendedato     18.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Kresten Mikael Valdal
Svanemøllevej 25
2100 København Ø
35385000
kv@valdal.com
www.valdal.com

Statstidende

Ved dekret af 20210615 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Lubatris ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 10.05.2021. Selskabet har også drevet virksomhed fra adressen Vesterbrogade 171, st. 3., 1800 Frederiksberg C, Roarsvej 3, 2000 Frederiksberg, Gunnekær 28, 2610 Rødovre, og Badstuestræde 7, 1209 København K. Som kurator er udpeget advokat Kresten Mikael Valdal, Svanemøllevej 25, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 16.06.2021.