Well Care IVS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Well Care IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     37919918
Adresse:     Bizonvej 13
Postnr & by:     8464 Galten
Dekretdato     15.6.2021
Statstidendedato     18.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Horsens

Kurator

Johnny Mæhlisen
Nørre Alle 32
8362 Hørning
86923999
jm@maehlisen.dk
www.maehlisen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210615 har Skifteretten i Horsens taget Well Care IVS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.06.2021. Kurator er advokat Johnny Mæhlisen, Nørre Alle 32, 8362 Hørning. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 15.06.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat Johnny Mæhlisen, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgøres pr. konkursdagen Retten i Horsens, den 15.06.2021.