Selskabet af d. 12.05.2016 IVS

Firmanavn:     Selskabet af d. 12.05.2016 IVS
CVR-nr.:     37680184
Adresse:     Pileurten 35
Postnr & by:     5450 Otterup
Dekretdato     16.6.2021
Statstidendedato     18.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Odense

Kurator

Birgitte Harregaard Frederiksen
Vesterballevej 25
7000 Fredericia
70151532
bf@trolle-law.dk
www.trolle-law.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210616 har Skifteretten i Odense taget Selskabet af d. 12.05.2016 IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 08.06.2021. Selskabet har hjemsted i Nordfyns Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Pileurten 35, 5450 Otterup. Kurator er advokat Birgitte Harregaard Frederiksen, Vesterballevej 25, 7000 Fredericia. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 16.06.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 16.06.2021.