Ero's Holding IVS

Firmanavn:     Ero's Holding IVS
CVR-nr.:     38865579
Adresse:     Bymuren 29 3 tv.
Postnr & by:     2650 Hvidovre
Dekretdato     16.6.2021
Statstidendedato     18.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Pernille Bigaard
Amaliegade 37
1256 København K
38411441
pbi@skaureipurth.com

Statstidende

Ved dekret af 20210616 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Ero''s Holding IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 09.06.2021. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 09.03.2021. Likvidator har været udmeldt den 10.05.2021. Som kurator er udpeget advokat Pernille Bigaard, Amaliegade 37, 1256 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 16.06.2021.