Sachse & Iversen Entreprise ApS

Firmanavn:     Sachse & Iversen Entreprise ApS
CVR-nr.:     40645470
Adresse:     Edvard Thomsens Vej 23 3 tv.
Postnr & by:     2300 København S
Dekretdato     16.6.2021
Statstidendedato     18.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Anders Ole Bendtsen
Ved Vesterport 6 2
1612 København V
82309000
anb@lindlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210616 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Sachse & Iversen Entreprise ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 17.05.2021. Som kurator er udpeget advokat Anders Ole Bendtsen, Ved Vesterport 6, 2., 1612 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 16.06.2021.