Datoselskabet NSS af 14.06.21 ApS (tidl. North Sea Service ApS)

Firmanavn:     Datoselskabet NSS af 14.06.21 ApS (tidl. North Sea Service ApS)
CVR-nr.:     38389807
Adresse:     Vesterhavsgade 137
Postnr & by:     6700 Esbjerg
Dekretdato     16.6.2021
Statstidendedato     18.6.2021
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Retten i Esbjerg

Kurator

Nicolai Thornemann
Frederiks Plads 36
8000 Aarhus C
33344040
nic@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20210616 har Skifteretten i Esbjerg taget Datoselskabet NSS af 14.06.21 ApS (tidl. North Sea Service ApS) under konkursbehandling efter begæring modtaget den 14.06.2021. Selskabet har hjemsted i Esbjerg Kommune og har drevet off-shore virksomhed med undervandskonstruktioner og kabellægning under navnet North Sea Service ApS fra adressen Vesterhavsgade 137, 6700 Esbjerg. Kurator er advokat Nicolai Thornemann, Frederiks Plads 36, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 16.06.2021. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 16.06.2021.